Một số hình ảnh thi công tại dự án Khu nhà ở Ban cơ yếu Chính Phủ - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Hiện tại đến hết tháng 10/2019 VIETNAMWINDOW đã thi công xong toàn bộ hệ cửa, vách phần khối chung cư từ tầng 4 đến tầng 25 khu nhà ở Ban cơ yếu Chính Phủ tại Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội, dự án do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và Đô Thị Bộ Quốc Phòng (MHDI) làm chủ đầu tư (bao gồm cửa khu WC, cửa sổ bao ngoài và cửa đi Logia, Ban công).
VIETNAMWINDOW Đang thi công hoàn thiện phần vách kính khối đế (từ tầng 1 đến hết tầng 3), sau đây là một số hình ảnh thi công thực tế tại Dự án