Trụ sở kho bạc quận Hoàn Kiếm - 72 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 Vietnamwindow thi công toàn bộ cửa vách kính tại công trình trụ sở kho bạc Quận Hoàn Kiếm - 72 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tổng thầu : Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh