Trụ sở tập đoàn Tân Phát - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội

Trụ sở tập đoàn Tân Phát - Hà Nội

Địa điểm : Đường Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội

Chủ Đầu tư : Công ty CP Thiết bị công nghiệp Tân Phát

Hạng mục thi công : Cung cấp & Lắp đặt cửa nhựa lõi thép uPVC và vách kính mặt dựng bao ngoài

Thời gian thi công : Năm 2012 - năm 2013

Một số hình ảnh tại công trình sau khi hoàn thành