VietnamWindow đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011