VietnamWindow đạt Top 10 nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2012